Lưu QR Code Lưu QR Code

Blog

Xây dựng Schema dễ dàng cho website

Một số schema căn bản cho website bao gồm: Schema Organization, Schema WebSite, Schema Product, Schema ProfessionalService, Schema SiteNavigationElement, Schema Person,….   Bạn có thể dùng các plugin hỗ tr …
| 17/03/2020 | 0 Comments | 0 Views

Cấu trúc Schema chuẩn cho website trong SEO

Schema (schema.org) là thuật ngữ để định nghĩa cấu trúc dữ liệu (dữ liệu có cấu trúc – cấu trúc Schema), trong SEO (tối ưu tìm kiếm), “cấu trúc Schema” là một thuật ngữ v …
| 14/05/2017 | 29 Comments | 0 Views